Firemní filosofie

Předmět podnikání

Firma Intec Technology GmbH. je kompetentní a přímý dodavatel technických komponentů a náhradních dílů produkci SMT.

Naše představa

Naší představou je stát se v Evropě v oblasti SMT spolehlivým a stabilním partnerem na trhu.

Naše poslání

Naše firma je stavu požadavky našich zákazníků plně pochopit a spolehlivě cenově v dohodnutém termínu výhodně dodat. Ve flexibilitě je naše síla.

Naše politika v otázkách kvality

Kvalita našich produktů má rozhodující podíl na úspěchu naší firmy. Abychom tuto kvalitu dlouhodobě zaručili, zavedli jsme v naší firmě management kvality dle ÖNORM EN ISO 9001. Ředitel firmy přezkušuje průběžně účinnost QM-systému.
QM-system obsahuje sledování, vedením firmy určeného, cíle kvality:
➢    minimalizaci podílu zákazníkových reklamací
➢    dodržování dodacích termínů
Každý zaměstnanec je povinen tento kodex zachovávat a svou aktivitou popř. podílem, přispět všemi svými silami k jeho dodržování.

Naše zásady

Požadavky našich zákazníků jsou pro nás prioritní záležitostí. Považujeme se za spolehlivého dodavatele v našem oboru.
Chceme býti pro naše zákazníky dlouhodobými a spolehlivými partnery. Je pro nás důležité našimi produkty přispět k úspěchu našeho zákazníka. Snažíme se proto s našimi dodavateli a subdodavateli navázat dlouhodobé a partnerské vztahy, které by byly pro obě strany výhodné.
V našich dodavatelích vidíme spolehlivé a odpovídající partnery, s jejichž pomocí můžeme našim zákazníkům nabídnout výhodná řešení za rozumnou cenu. Nejdůležitějším cílem naší firmy je získat plánované získy a rozšířit tím možnosti investovat do rozvoje a rozšíření služeb pro naše zákazníky.
Kvalifikovaní a spolehliví zaměstnanci, kteří jsou orientováni na úspěch firmy jsou naší největší devízou. Jednají zodpovědně a samostatně tak, aby zajistili nejen úspěch naší firmy ale i úspěch zákazníka. Podpora a zvyšování odbornosti je základním kamenem úspěchu a dosažení firemního cíle.

Naše hodnoty & kultura firmy.

Zásadně jednáme na základě daných zákonů a úředních předpisů.
Rozšiřování firmy a jeho organizace jsou průběžně přizpůsobovány technickým změnám a předpisům.
Naše vztahy k obchodním partnerům jsou založeny na oboustranně vzájemné úctě a potřebě.
Odmítáme jakoukoliv diskriminaci lidí, ať už se týká jejich původu, náboženství, barvy pleti či sexuální orientace.
Naše činnost se zakládá na přátelství a upřímnosti vůči partnerům.

Franz Schmid
ředitel