mta® technika pájení a dávkování

Od konceptu k finálnímu řešení

Paleta produktů mta® obsahuje následující komponenty – samostatné systémy, poloautomatické stolní roboty a plně automatické buňky nebo i celé produkční linky.

Pokusné laboratoře

V pájecích a dávkovacích laboratořích jsou studovány schopnosti a možnosti použití jednotlivých produktů. Na základě analýzy laboratoří lze na daný úkol či požadavek zákazníka doporučit vhodnou mta® techniku pájení.

Selektivní pájení bod-po-bodu

Tento způsob pájení umožňuje určit parametry pájecího bodu. To znamená dobu předehřívání, tavení a přidržení jednotlivého pájeného bodu. Oproti ručnímu pájení garantuje tato alternativa automatického pájení nejen vyšší kvalitu ale i přesnější modus opakovaného bodu pájení. Po důkladné analýze bude z palety produktů mta® zvolena nejvhodnější technika, ať už se jedná o pájení klasické, laserem, indukcí či mikroplamenem. Veškeré tyto způsoby pájení lze zabudovat a používat ve všech standardních mta® produktech.

Objemové dávkování

Vysoce přesné dávkovače tekutin mta® umožňují dávkování kapalných medií v opakovaném režimu. Nejmenší možné dávkování je 0,1 mm3. Před volbou vhodné dávkovací techniky pro zákazníka bude tato testována v laboratořích mta® .

 

Standardní jednotky

 

 

FR500 Dual Text 

Buňka FRC500-Dual

Tato buňka je řízena počítačem a může být použita k polo- či plně automatickému vrchnímu selektivnímu bod-po-bodu pájení či nasazena pro objemové dávkování. Koncept této jednotky umožňuje paralelní procesy, které zvyšují produktivitu a zároveň snižují dobu pracovního cyklu.

robot TR300 Text

Stolní buňka TR300

Rovněž tato buňka je řízena počítačem a může být použita k polo- či plně automatickému vrchnímu selektivnímu bod-po-bodu pájení či nasazena pro objemové dávkování.

Stupňující se nároky zákazníků ohledně kvality, přesnosti a opakovatelnosti procesů vyžadují neustále vyšší podíl automatizace (používání robotů) ve výrobě. Při výrobě malých serií nebo od sebe se odlišujících produktů se stává, že zákazníci z důvodů nákladů neinvestují do náročných a komplexních zařízení. Buňka TR 300 je tak zdařilou kombinací kvality a flexibility, spojenou s požadovanou přesností a opakovatelností pájení v rozumném poměru ceny ke kvalitě a výkonu.

OEM robot Text

Robot OEM pro zapojení do linky

I tato buňka je řízena počítačem a může být použita k polo- či plně automatickému vrchnímu selektivnímu bod-po-bodu pájení či nasazena pro objemové dávkování.

Koncept tohoto OEM Robotu umožňuje jeho jednoduché a plněhodnotné začlenění do výrobní linky bez jakýchkoliv složitých zásahů do této linky.

Montagelinie   

Příklad montážní linky

Produkt
tlaková čidla pro lékařskou potřebu (techniku)

Operace
- montáže drátů a forem
- dávkování pájecí pasty
- pájení drátů na keramický podklad (desku)

Celosvětová možnost nákupu

Jako nezávislá obchodní firma jsme denně schopni dokazovat naši kreativitu. Volba našich dodavatelů vyžaduje velkou zkušenost a kompetenci.

Orientace na potřeby zákazníka

Dle velikosti zákazníka a jeho vybavením v oblasti technologie jsou nároky na naše služby rozdílné. Proto se v naších nabídkách orientujeme cíleně na tyto rozdílné potřeby zákazníků.

Individuelní péče o zákazníka

Naší nabídkou se snažíme vyhovět rozdílným nárokům zákazníků. Proto je pro nás důležité, osobně poznat naše zákazníky.